Rada Jakub

Rada Jakub

 Technik ochrany obyvatelstva                                                                                                     

  Telefon: +420 776 882 991

  E-mail: jakub.rada@hitradio.cz