Informace o nás

 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Ovesné Kladruby (JSDH), je organizační složkou obce a je zřizována na základě zákona o požární ochraně. Zabezpečuje případný výjezd k mimořádné události (nejčastěji technická pomoc, např. čerpání vody, popř. požáry) v katastru obce. Veškeré věcné prostředky (hadice, proudnice...), kterými disponuje, jsou majetkem obce.

Jednotka SDH Ovesné Kladruby je zařazeno do kategorie JPO V a předurčena k likvidaci mimořádných události i mimo katastr své obce. Jsme jednotka předurčená k ochraně obyvatelstva.

 

Kdo může žádat o pomoc JSDHO Ovesné Kladruby?

Právo na využití pomoci jednotky sboru dobrovolných hasičů obce má každý občan, který je v ohrožení života, nebo jeho majetek je v ohrožení vlivem ohně, nebo povětrnostních vlivů. Při takovéto situaci je každý občan povinen tuto skutečnost nahlásit na tísňovou linku, kde bude informace o výjezdu předána výjezdové skupině. Právo na vyhlášení výjezdu výjezdové skupiny má také starosta obce.