V novém roce jsme se sešli!

24.01.2013 09:08

I v novém roce je nutné si společně sednout a domluvit se, co se bude v novém roce dít. Včera v odpoledních hodinách se tak stalo. Tématech schůze bylo taktické cvičení IZS, které se bude konat 2. - 3. 3. 2013 v Teplé. Naše jednotka jednohlasně rozhodla, že se cvičení zůčastníme.