Pouť Svatého Vavřince v Ovesných Kladrubech - fotografie

16.08.2013 19:48

Na pouť, která se konala o tomto víkendu, slyšíme jen kladné ohlasy a jsme za to neskutečně rádi! Zároveň patří obrovské dík Vám, kteří jste naši malou vesničku navšťívili! Na fotografie se můžete podívat na našich facebookových stránkách!